Verslag reunie

Reune Korps Gestichtswacht

Reünie Korps Gestichtswacht 17-11-2023

 

Een groot succes: meer dan 150 oud-gestichtswachters kwamen samen om herinneringen op te halen. Hans Rappard behoort tot de oudste lichting met zijn opleiding op 14.10.1963, terwijl Anita Braam van de jongste lichting is, opgeleid op 16.03.1983. Daartussen bevinden zich vele gestichtswachters uit diverse opleidingen.

 

Bij de ontvangst werden handen geschud en naamkaartjes uitgedeeld. Vervolgens stond de fotograaf klaar om iedereen op de foto te zetten. Na het nemen van de groepsfoto ontving iedereen een herinneringsmunt met het logo van de gestichtswacht en van de Dienst Vervoer & Ondersteuning.

 

Daarna was het tijd voor koffie, waarbij een gebakje natuurlijk niet mocht ontbreken. De zaal vulde zich snel en het programma kon beginnen. De ceremoniemeester, Cor Rijpma, verwelkomde iedereen met de nodige grappen en grollen. Jelte Penninga hield een korte toespraak over de DV&O en deelde leuke anekdotes. Vervolgens startte Willem Helfrich de presentatie met een terugblik op het ontstaan van het Korps Gestichtswacht. We stonden ook stil bij de tien gestichtswachters die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn overleden en degenen die niet meer onder ons zijn. Een minuut stilte volgde als een emotioneel eerbetoon aan deze oud-collega's.

 

Na de presentatie werden de prijzen uitgereikt aan de deelnemers. Berry Bakker ontving de eerste prijs, een familieuitje in DeBlokhuisPoort te Leeuwarden. Nico van Vessem kreeg de tweede prijs, een bierpakket van Maallust, hoewel hij de prijs niet persoonlijk kon ontvangen vanwege een longontsteking. De derde prijs was een gedeelde prijs, met Frans Leushuis die een pakket van Kaaslust ontving en John van de Berg die een kilo koffie van Koffielust kreeg. Na een groot applaus gingen de oud-gestichtswachters met elkaar in gesprek en werden talloze verhalen uitgewisseld.

 

De tijd vloog voorbij, en de lunch, verzorgd door het restaurant van het gevangenismuseum, bestond uit goed gevulde tomatensoep, een broodje kroket, een broodje kaas en een bakje fruit. De oude gestichtswachters bleken echte vertellers, en geweldige verhalen kwamen naar boven. Velen hadden elkaar in veertig jaar niet gezien of gesproken, wat het verschil goed illustreerde wanneer je de foto's van de opleidingen vergeleek met hoe de mensen waren veranderd.

 

Na de lunch strekten de aanwezigen hun benen en genoten van de zon buiten, een prachtig moment om de frisse lucht van Veenhuizen op te snuiven. Het was boeiend om te zien hoe groepjes zich vormden en verhalen werden uitgewisseld. In een naastgelegen zaaltje was een kleine tentoonstelling te bewonderen over de gestichtswacht. Hier presenteerde Clemens van den Brink, auteur van drie boeken - "Veenhuizen onder de pet", "Bajes verhalen Veenhuizen" en "De geheimen van bajesdorp Veenhuizen". Je kon hier met de schrijver in gesprek gaan en eventueel zijn boeken bestellen. Op het grote scherm werd de ballade over Veenhuizen gezongen door Clemens.

 

Rond drie uur traden de muzikanten van VOLLEK! op om het Korpslied van de gestichtswacht te zingen. Het was een waar spektakel, gezien de complexiteit van het lied met twee melodieën, dat de mannen in korte tijd hadden ingestudeerd. Als toegift werden er een aantal bajesliederen gespeeld.

 

Aan alles komt een einde, en de klok tikte door. Het was tijd om afscheid te nemen, handen te schudden, adressen uit te wisselen en uit te kijken naar een volgende ontmoeting. Voor iedereen was er een goodiebag met twee biertjes van Maallust, folders, het boekje 'Dit is DJI', 'Balans', een sleutelkoord van DV&O, een toegangskaart van Museum Blokhuispoort en van GIDS Veenhuizen.

 

Terugkijkend op een prachtige reünie van het Korps Gestichtswacht.

Tot ziens..... Jan Hut(DV&O); Roelof Pastoor; Albert Hoekstra; Cor Rijpma; Dick Nap; H. Brian (DV&O); L. Breetveld (DV&O); A. Behnam (Fotograaf); VOLLEK (Muziek); Clemens van den Brink (Balade); Olga Brouwer (gevangenismuseum) en Willem Helfrich.


Op de foto

Op de foto reunie Korps Gestichtswacht

Herinneringsmunt

Herinneringsmunt reunie Korps Gestichtswacht
Herinneringsmunt reune Korps Gestichtswacht

Een herinneringsmunt (coin )voor de deelnemers aan de reunie werd beschikbaar gemaakt door Dienst Vervoer & Ondersteuning. Deze coin is exclusief voor de deelnemers van de reunie en is niet na te bestellen.

PowerPoint-presentatie

Impressie

Korpslied Gestichtswacht

Korpslied Gestichtswacht

Gezongen door VOLLEK!

Fotoalbum reünie

Ingezonden verhaal

Reünie GeWa Veenhuizen
De reünie van de Gestichtswacht (GeWa) die in het hele land dienst deed van 1942 tot 1984, werd op 17 november 2023 gehouden in in het Nationaal Gevangenismuseum.
De opkomst was voor de organisatie met meer dan 160 deelnemers alleen al een groot succes. De zaal van het museum zat barstens vol met ex-GeWa’s die elkaar in ca. 30 jaar of meer niet gezien hadden. De registratie bij binnenkomst was strak georganiseerd. Nadat iedereen in de grote zaal had plaats genomen volgde het programma met o.a. een presentatie over de jaren 1942-1984. Daarin werd teruggeblikt op het belang van de Gestichtswacht voor het Nederlands gevangeniswezen in bovengenoemde periode. Na een gezamenlijke lunch was er ruim tijd voor het hernieuwen en verstevigen van de onderlinge contacten.
Het fraaie najaarsweer gaf iedereen de gelegenheid om zelfs op de binnenplaats de herinneringen van vroeger op te halen. De organisatie was in handen van Willem Helfrich die met zijn bestuurlijk comité verantwoordelijk was voor dit grote evenement. Zij verdienen een compliment voor het succes, dat zeker voor herhaling vatbaar is…
Even voorstellen:
Mijn naam is Clemens van den Brink
Mijn rol bij de reünie was, om de aanwezige ex-leden van de GeWa attent te maken op de inmiddels 3 boeken die ik speciaal schreef naar aanleiding van de ontwikkelingen in Veenhuizen vanaf 1818.
Ik ben op 6 maart 1940 geboren in Veenhuizen en maakte 22 jaar deel uit van de gemeenschap aldaar. Mijn vader was zaalopziener in dit vreemde geheimzinnige en zwijgzame Bajesdorp waarin de GeWa zo’n belangrijke rol speelde. Mijn eigen ervaringen en de verhalen die ik van ex bewaarders en GeWa’s kreeg waren zo uniek dat ik in 2013 besloot hierover een boek te schrijven. Daarin spelen Justitie en met name de Gestichtswacht een belangrijke rol.
Zo verscheen in 2015 “Bajesverhalen Veenhuizen” (264 blz.)
In 2018 kwam “De Geheimen van BajesDorp” (345 blz.)
In 2021 kwam in Coronatijd “Veenhuizen van onder de Pet” (264 blz.) Jammer dat de geplande presentatie hiervan met John van den Heuvel ondanks zijn toezegging, niet door kon gaan o.a. vanwege zijn beveiliging. Inmiddels is ook de Engelse uitvoering van “Bajesverhalen Veenhuizen “Clinkstories Veenhuizen” (2023).
Alle drie de boeken staan vol met verhalen en anekdotes over bepaalde GeWa’s, de Majoor, de brigadier, de bewaarder en speciale markante gevangenen.
Niet te geloven !!!
Voor de reünie op 17 november had ik speciaal een extra bestelling boeken gedaan bij de drukker en wilde die ter plaatse aanbieden, tot ik tot de ontdekking kwam dat “Veenhuizen van onder de Pet” van achteren naar voren gedrukt was met pagina 1 achterin dus. Niet te geloven! Zoiets verzin je niet! Misschien iets voor Chinezen, maar ik wist niet wat ik zag en kon de serie zo niet aanbieden.
Gelukkig erkent de drukker zijn fout en krijg ik op 22 november nieuwe exemplaren.
Enkele van de ca. 230 Reacties/Recensies
“Schot in de roos” (Tineke Roffel Assen)
“Top boeken, alle 3” (Ton Schouten IJsselstein)
“Heel erg leuk”(Lydia Tuijnman RTV Drenthe)
“Prachtige boeken, kopen!” (Jan Hut Muntendam)
“Geweldig geschreven” (Hanneke IJzer Kollum)
“Alle 3! Wat interessant en verhelderend” (Anneke Harreman Dordrecht)
“Ben echt super enthousiast” (Peter Dokters Rijssen)
“Heerlijk die verhalen, genieten!” (Diny Maas Purmerend)
"3 Geweldige boeken!" (Jan Scheer, Donkerbroek)
”Voor zijn verjaardag, heb er geen kind aan” (Anneke Luchies Assen).
“Erg blij mee” (Kees Stanthardt Zaandam)
En Jurjen K. van der Hoek recensent/journalist NDC
“Opent deuren die voor mij gesloten blijven”
“Smaakvolle trilogie”
“Spannende avonturenroman”
“Interessante geschiedschrijving”
“Boeiende reeks over BajesDorp Veenhuizen”
Veel leesplezier
Clemens van den Brink Auteur
Stuur een mail met uw wens/naam/postcode/
huisnummer naar cjvdbrink@gmail.com
(De boeken zijn ook te bestellen op www.bajesverhalen.nl/shop)
Bajesverhalen