Gewa documenten


Opleiding gestichtswacht documenten

Ingezonden documenten

C. Baas

Bertus Helfrich 13-02-1980

Hans van Dasselaar 01-03-1973 †

Op 1 juni 1973 is Hans in dienstgetreden bij het Koprs Gestichstwacht als gestichtswachter. De opleiding werd genoten in Veenhuizen met als standplaats Amsterdam. Met ingang van 1 maart 1976 als bewaarder in Huis van Bewaring Amsterdam en op 9 mei 1977  te werk gesteld in het Huis van Bewaring Leeuwarden. Hans is in Leeuwarden op 06-09-2023 overleden. Tijdens zijn loopbaan bij justitie heeft hij vele gedichten geschreven. Zie gedichten

Diverse documenten

Zelfverdediging

Instructie rodepannen

Instructie rode pannen

PI Vught

Download
Instructies Gestichtswacht Vught_blz 1.p
Adobe Acrobat document 4.1 MB
Download
Instructies Gestichtswacht Vught_blz 3.p
Adobe Acrobat document 4.5 MB
Download
Instructies Gestichtswacht Vught_blz 2.p
Adobe Acrobat document 4.4 MB
Download
Instructies Gestichtswacht Vught_blz 4.p
Adobe Acrobat document 4.1 MB

Download
Instructie Wapens-munitie-sleutels GEWA
Adobe Acrobat document 3.6 MB
Download
Instructie portofoon GEWA Vught.pdf
Adobe Acrobat document 3.3 MB
Download
Instructie Winchester karabijn GEWA.pdf
Adobe Acrobat document 2.8 MB

Nieuw vosseveld

"NIEUW VOSSEVELD" 

1960:
Zijn grote vriend P.J.L. Soons wordt Direkteur van "Nieuw Vosseveldu en nam men afscheid van H.J.J. Feijen. Aantal gedetineerden: 118. Strafduur: 3 mnd. tot onbeperkt. Geen groepswerk maar individuele benadering. 
1961:
Indienstneming bewakings employe's bij de buitenbewaking. Men wilde: - Opheffing van het Centraal Ziekenhuis in dit jeugdgesticht. - Verplaatsing v.d. overnachtingen v.d. z.g. JAD passanten. - De aanleg van twee sportvelden en bouw van een sportzaal. 

1962:
Nieuw regiem, de verblijsduur van de gedetineerden werd als volgt: 

1963: 

A. Observatieperiode van 4 weken. B. Orientatieperiode. Beide doorgebracht in het hoofdgebouw. C. Promotie naar paviljoen A (groepswerk). D. Promotie naar paviljoen B (gericht op terugkeer maatschappij). 

Regiem is alweer gekelterd. 26 juni 1963 laatste overnachting JAD passanten. 

1964:
Soons krijgt een koninklijke onderscheiding. Vele en belangrijke excursies en bezoeken getuigen van belangstelling voor ons werk en systeem. 

1965:
Jaar zonder weinig opmerkelijke gebeurtenissen. 

1966:
Triest jaar: NL. - veel vacatures. 

1967: 

Onvervuld gebleven materiele en bouwkundige wensen. - problemen en twijfels rond de uitvoering van onze opdracht in verband met vele moeilijkheden en problemen bij deze taak. Groepsleiders worden aangenomen (19 stuks). Van de bewaking gingen nog eens 12 personeelsleden over naar de groepsleiding. Ook de bejegenings-coordinator deed zijn intrede. 

1968:
Werkappels werden afgeschaft. De pillow en manchester kleding werd vervangen door burgerkleding- een daags- en een zondagspak. De personeelskantine werd beschikbaar gesteld als bezoekruimte voor gedetineerden. Eerste maatschappelijkwerker treedt in dienst. 

1969:
Grote bouwaktiviteiten: 

1970: 

Eadafdeling, de isoleerafdeling en de inkomstenafdeling in het hoofdgebouw. De fundamenten van de nieuwe sporthal zijn gestort. Op 1 januari 1970 verlieten de eerste personeelsleden de dienst met f.l.o. Problemen rond de taak v.d. bewaarder. Intrede sociaal-cultureel werker. Sporthal gereed. 

1971:
Door veranderingen ontstond er onrust. Vooral wat betreft het groepswerk. De voornaamste faktoren zijn: - De komst van 32 Zuid-Molukkers (Wassenaar). - De Repercussie, die deze groep opriep bij de overige gedetineerden. - Verandering van het totaal regiem (kort gestraften). Oprichting "de Ley". Direktie woningen worden opgeheven. 

1972:
Nieuw Vosseveld organiseert het 22e landelijk sporttoernooi voor het personeel van het Ned. Gevangeniswezen. 17 februari afschaffing van de censuur op de in- en uitgaande brieven der gedetineerden. De formatie v.d. buitenbewaking werd fors teruggedraaid, hetgeen overigens niet zonder gevolgen bleef, 1973 werd het "jaar v.d. ontvluchtingen", metals sluitstuk een massale poging (15-20 man) op Oudejaarsavond. 

1974:
Opkomst v.d. Hegge en de Ley in hun funktie. Vele veranderingen zijn in het verschied: - verbouwing voorgebouw van het hoofdgebouw. - aanbouw smederij met nieuwe vestigingen voor tuinbedrijf en bedrijfsruimte voor de elctricien. - bouw nieuwe palletafdeling (barak 43). - bouw nieuwe meubelmakerij (barak 42). - vernieuwing dakbedekking administratiegebouw. - aanbouw nieuwe visitatie. Vosseveld organiseert het 24e landelijk sporttoernooi. Afscheid P.J.L. Soons. 

1975:
1 januari 1975 H.J. Geurtjens wordt nieuwe Direkteur. Bouw v.d. pallet en meubelmakerij loopt vlot. De dakbedekking van het administratiegebouw en de Hegge en de Ley wordt uitgevoerd. Het maandloon v.d. gedetineerden verdwijnt men krijgt nu het weekloon wat men elke dinsdag bij de financiele administratie (winkeltje) kan besteden. Het loonboekje verdwijnt dus ook. Dit hangt allemaal samen met de komst v.d. nieuwe computer op de financiele administratie. Tevens dit jaar totale reorganisatie administratiegebouw. (Oud bureau arbeid verdwijnt). Visitatie gereed. 

1976:
Kleine veranderingen aan de bar in de kantine, flipperkast doet zijn intrede in de kantine. Dit wordt toch wel het jaar van Maarten Toll. Iedereen is dit jaar vol van het Rapport van Maarten Toll, men ontvangt hem met argusogen. Later blijkt dat dit rapport erg tegenvalt. Er worden voorbereidingen getroffen om met de bouw van alum.tenten voor defensie te starten. Dit wordt het miljoenen projekt van de arbeid. (smederij, bankwerkerij). 

1977:
De vervaardiging v.d. alum.tenten loopt, na een korte kinderziekte, steeds beter. Uiteindelijk hebben de meeste personeelsleden hun zin, want er wordt een nieuwe bar geopend in de personeelskantine, dit wordt een groot festijn. Als bezwaar dat later pas goed naar voren treedt is het te laat thuis komen. Dit jaar wordt er ook een begin gemaakt met de buitenarbeid voor de gedetineerden voor de afd. De Hegge en later ook de Ley. Men gaat bosbouw doen voor de Nederlandse Heide Mij. Invoering persoonlijke pasjes voor de personeelsleden. 

1978:
Afdeling Reuzep en Rozep en de Dieze en de Dintel. Met als gevolg vele veranderingen in de voortuinen v.d. afdelingen. Ook op deze groepen start men met een huitenarbeid projekt, dit houdt in dat men voor verschillende scholen en gemeentes speeltoestellen voor de jeugd opzet. Dit heeft als gevolg dat er meer personenbusjes voor het vervoer aangekocht dienen te worden. Ook start men op de afdeling de Ley en de Hegge om met de gedetineerden naar het arbeidsbureau te gaan, zodat ze goed geinformeerd in de maatschappij kunnen terugkeren. 221..2. Er wordt een begin gemaakt met cursussen voor gedetineerden zoals: - booglassen, autogeenlassen - meubelmakerij - schilderen/ tekening lezen. De eerste cursisten slagen meteen de eerste keer. Er wordt een begin gemaakt met de sloop van de oude barakken voor bij de portiersloge. Afscheid van de PV voorzitter Nico Gloudemans. Sportaktiviteiten met het Engelse Huntercombe. 

1980:
De buitenpoort bij de portiersloge wordt vervangen door een nieuwe. Dit jaar is voor U persoonlijk geen al te "best jaar", omdat U opgenomen wordt in het ziekenhuis en door ziekte voor onbepaalde tijd uit de running bent geweest. Bezoek gekregen van de Engelse Familie Ram. Veel nieuwe Gewa's komen in dienstverband. 

Geelhoed wordt de 3e brigadier bij de Gewa in Vught. Later dit jaar wordt ook Vosseveld niet gespaard door de bezuinigingsmaatregelen van de Regering. Er gaan geruchten dat er groepsleiders en bewakers overgeplaatst worden of in een ander dienstvak werkzaam zullen zijn. ''De eerste Gewalientjes krijgen een dienstbetrekking in Nieuw Vosseveld. 

1982:
Ook gaan er nu bij de arbeid geruchten dat er overplaatsingen zullen komen. Men spreekt erover dat de Brocheerderij opgeheven zal worden. Het sporttoernooi van dit jaar moet hij wegens ziekte verstek laten gaan, tot leedwezen van vele sportvrienden. 29 april 1982 Koninklijke onderscheiding. 

1983:
Het jaar van de vele vrije dagen voor U. 28 januari 1983 afscheid H.J.Geurtjens. P.F.J. Koehorst wordt de Nieuw Direkteur. Vosseveld wordt gekenmerkt door de sfeer van deze Direktie wisseling. Bij iedereen die pas "Nieuw" is op Vosseveld, rijst de vraag, wat en hoe en wie is Koehorst? Dit jaar begint al vroeg met protestakties van het bewakingspersoneel tegen de bezuinigingsmaatregelen van de Regering. Begin mei 1983 verhuizing v.d. Fam. de Bruin naar de Maaspoort. 24 juni 1983 Afscheid van J.J. de Bruin. 

 

Uit archief voormalig brigadier Jan de Bruin Nieuw Vosseveld.

De gewa kever