Korps Gestichtswacht

Korps Gestichtswacht Veenhuizen 1944
Korps Gestichtswacht Veenhuizen 1944 (Foto Gevangenismuseum)

Gewa (Gestichtswacht)

Het Korps Gestichtswacht voert vanaf 1942 beveiligingstaken uit  in de Nederlandse gevangenissen, ziekenhuizen en in de Rijksasielen voor Psychopaten. De Gestichtswachter wordt ook regelmatig ingezet bij gedetineerden transport.

 

Het Korps Gestichtswacht is bewapend met de karabijn, pistool, knevelketting en de wapenstok. Op 1 februari 1984 wordt het Korps Gestichtswacht opgeheven, de beveiliging in de gevangenissen wordt overgedragen aan de (Bewa)

 

Bewa (Bewaarder)

De beveiliging wordt voortgezet in 1984 door de (Bewa) groep.

Een Bewaarder (Bewa) is een functionaris die belast is met toegangscontrole, uitgangscontrole, controleren en registreren van legitimatiebewijzen, het zoeken naar contrabande bij bezoekers, verdachten aanhouden en overgeven aan de politie, signaleren van en alarmeren bij onveilige en verdachte situaties, toezicht houden op het transport van gevangenen van en naar bezoek-, werk- of sportzalen, en het beheer van sleutels en portofoons.


Zoeken binnen de website