Pieter van Savoyen

Als Gewa bij het korps in Veenhuizen konden we veel aan sport doen op alle terreinen van voetbal tot wandelen ook door de stimulans van het kader maar de dienst ging voor toen ik begon bij het korps werd er almeteen gevraagd, doe je ook aan sport.  Dat was bij de werving in Doetinchem kan ik mij herinneren dhr. Timmer de ondercommandant vroeg dat het antwoord was ja, atletiek en schaatsen nou dan kan dat mooi in Veenhuizen want die waren aangesloten bij de NPSB de Nederlandse Politie Sportbond. Dus standplaats Veenhuizen einde gesprek. Ik kwam thuis in Rekken dat is nu gemeente Berkeland. O zei mijn vader toen dan ga je naar de kolonie, mijn vader werkte ook op de kolonie namelijk de Rekkense inrichtingen als STMer. 

 

De tbs-klanten. Als je in Rekken woonde dat ligt aan de Duitse grens dan kwam je in de volksmond van de kolonie dus we werkten alle bij met boefjes. Ik heb de tijd in Veenhuizen ook zeer goed benut doordat ik overstapte naar de atletiekclub in Assen AAC61 kwamen er al gauw buitenlandse wedstrijden. Ook de collega's deden veel aan sport dus wisselden we vaak de diensten met elkaar zodat iedereen zijn sport goed kon beoefenen. Na mijn periode als GEWA ben ik nog even in de binnendienst geweest op het HVB in Zutphen maar daar heerste een andere mentaliteit, wel de benodigde papieren gehaald. Gelukkig kon ik terugkomen bij het Min van Defensie in de functie van hoofd veiligheid binnen het regionaal commando Oost. Ook hier weer veel vrijheid voor het sportieve wat mijn schaatscarrière ten goede kwam. Ik reed inmiddels bij de A rijders in het marathonpeloton en had mijn training papieren en trainingen geef ik nog steeds.   

Deze vond ik nog in een van mijn plakboeken van mijn periode als Gewa in Veenhuizen jaren 70 tot midden 80 

veel steun gehad aan het kader olv maj. M Mulder en ook collega's om mijn sport op  hoog niveau te mogen beoefenen. P.C. van Savoyen. Opleiding 1-11-1972