Marechaussee Kazerne


Kazerne van de Marechaussee in Veenhuizen  Militair Object Hospitaallaan 1  9341AE Veenhuizen  

Bouwjaar: 1886 1902 (verb.) Architect: W.C. Metzelaar Metzelaar WC 1893 W.C. Metzelaar.

Kazerne Koninklijke Marechaussee Veenhuizen
Kazerne Koninklijke Marechaussee Veenhuizen

Beschrijving van Kazerne van de Marechaussee

Inleiding Gebouw opgericht als KAZERNE voor de Koninklijke Marechaussee in 1886 in opdracht van het Ministerie van Justitie. Het ontwerp is van W.C. Metzelaar. Boven de toegangsdeur zit een sluitsteen met de initialen van Metzelaar en de jaartallen 1886 en 1902. Laatstgenoemd jaartal duidt vermoedelijk op interne aanpassingen van het gebouw als barak voor besmettelijke ziekten. Enkele latere verbouwingen betreffen het interieur en wijzigingen in de noordelijke zijgevel en de aanbouw aan de westelijke achtergevel. Deze ingrepen vallen buiten de bescherming.

 

Omschrijving Sober en functioneel vormgegeven gebouw met aandacht voor ambachtelijke details. Het op een hoek gelegen gebouw met een rechthoekige plattegrond en twee bouwlagen is opgetrokken in baksteen en wordt gedekt door een royaal zadeldak met pannen. Windveren en eenvoudig geprofileerde goot. Gevels geleed door grote 12-ruits schuiframen met ontlastingsboog, smeedijzeren sierankers. Even vooruitspringende ingangspartij met rondboog-bovenlicht met lamp; sluitsteen met initialen en jaartallen. Topgevels met zolderluik eveneens met rondboog-bovenlicht.

 

Waardering Kazernegebouw van cultuurhistorisch, architectuurhistorisch, typologisch en stedenbouwkundig belang, alsook van belang voor de geschiedenis van de Rijkswerkinrichting Veenhuizen; tevens van belang als (eertijds) functioneel onderdeel van het uitzonderlijk waardevolle gebied Veenhuizen. Gaaf. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Kazerne Koninklijke Marechaussee Veenhuizen
Kazerne Koninklijke Marechaussee Veenhuizen

Kazerne in Veenhuizen, gebouw opgericht als KAZERNE voor de Koninklijke Marechaussee in 1886 in opdracht van het Ministerie van Justitie.

De brigade Koninklijke Marechaussee werd uitgezet op 13 maart 1902 en opgeheven in 1912. Op 16 februari 1929 opnieuw uitgezet en weer opgeheven op  1 maart 1943. bron marechausseesporen.nl

Wapen Koninklijke Marechaussee
Wapen Koninklijke Marechaussee